زندان تبریز شبیه زندان های قرون وسطاست، نامه ای تکان دهنده از زندان تبریز

پایگاه خبری آذربایجان : اينجا زندان مخوف تبريز است. از درون اين زندان با مشکلات و خطرات فراوان با شما تماس ميگيرم. با کميته بين المللي عليه سنگسار. در اينجا زن محکوم به سنگسار سکينه محمدي آشتياني زنداني است و به همراه او وکيلش جاويد هوتن کيان.

ابتدا در مورد جاويد بگويم . او در بند متادون و بند معتادين به مواد مخدر زنداني است. در بخشي که هوتن آنجا است ۷۰ نفر مبتلايان به ايدز زندگي ميکنند که براي روساي زندان هم شناخته شده هستند و بهداري و پزشکان رسما گفته اند که اين هفتاد زنداني مبتلا به ايدز هستند. البته اينها از کمترين امکانات بهداشتي و درماني برخورد دار نيستند و در همان بخش به همراه ۴۵۰ نفر ديگر زندگي ميکنند. در اين بخش که هوتن کيان زنداني است آلودگي و انواع بيماريها و تعداد زيادي معتاد مواد مخدري زندگي ميکنند که براي هر تازه واردي بيشتر زندگي در آنجا به زندگي در دوران قرون وسطي و زندانهاي پادشاهان و ديکتاتورهاي چند صد سال قبل شبيه است . اما متاسفانه براي ما که در اينجا زنداني هستيم اينها عين واقعيت است. در بخش متادون٬ رسما مواد مخدر خريد و فروش ميشود و سپاه و وزارت اطلاعات و مسئولين نه فقط حساسيتي به آن ندارند٬ بلکه خودشان اينرا سازمان ميدهند.
سکينه محمدي آشتياني در بند نسوان است. بدليل اعتراضات بين المللي حکومت اسلامي فعلا حکم سنگسار را متوقف کرده و اجرا نکرده است. شرايط روحي سکينه بسيار بد است چرا که او کاملا تحت کنترل است. هر رفت و آمد و حرکت او٬ هر تلفن کردن او يا حتي اشاره هايش در زندان تحت کنترل نه فقط مسئولين معمولي زندان بلکه مستقيم تحت کنترل مامورين سپاه است. او تحت شديدترين اقدامات امنيتي٬ امکان تماس با فرزندانش را بسيار محدود دارد و حکومت ميکوشد او را زجرکش کند تا نشان دهد که ارتباط با دنياي خارج و کمک گرفتن از مردم دنيا ٬ با شديدترين مکافاتها فرد را روبرو ميکند.
خانم احدي بايد براي شما بگويم که اين دو نفر يعني سکينه و هوتن ٬ حتي اجازه سلام و عليک کردن با ديگر زندانيان را ندارند٬ چون آنها فکر ميکنند علامت ميدهند و يا نامه اي به بيرون رد و بدل ميکنند. اينها را کاملا جدا و ايزوله کرده اند و اخيرا هوتن ميتواند فقط با بقيه زندانيان يک خوش و بش ساده بکند.
نميدانم خبر داريد يا نه که دراينجا بخش مخصوص زندانيان سياسي نداريم. مثلا در اوين و يا برخي زندانها سياسي ها جدا هستند اما اينجا چنين نيست. بندي به اسم ” کاردرماني” دارند که در آنجا افراد به اجبار بايد کار کنند ٬ زندانيان سياسي را در بين اينها گذاشته اند و بقيه را پخش کرده اند در همه جا و بين زندانيان عادي . در اين زندان تدابير امنيتي خيلي شديد است تلفنها بشدت کنترل ميشود ارسال نامه بسيار سخت است و بسياري از مکالمات و نامه ها سانسور ميشود . ملاقاتها تحت کنترل بسيار شديد است و بهمين دليل سکينه و هوتن وما زندانيان سياسي و يا رهبران کارگري و دانشجويي و مدافعين حقوق کودکان و همه آنهايي که بدلايل سياسي دستگير شده اند ٬ امکان تماس با بيرون را ندارند. ما هر وقت ملاقاتي داريم چند نفر سرخر آنجا حاضر هستند و کنترل ميکنند که چه ميگوييم و چه ميکنيم.
من از اينطريق ميخواهم بگويم که به سراسر جهان و به رسانه ها بگوييد که حکومت اسلامي سکينه را بهمراه وکيلش جاويد هوتن کيان در حقيقت دوبار زنداني کرده است. کنترل اندر کنترل و حتي اجازه لبخند زدن به آنها نميدهد. من ميخواهم يکبار ديگر از دنيا بخواهم اين بار هم براي سکينه و هم هوتن وهمچنين براي همه ما اسراي اين زندان که در شرايط بسيار وحشتناکي زندگي ميکنيم٬ کاري بکنند.
با احترام ناشناس از زندان تبريز
جمعه ۱٣ بهمن ۱٣۹۱ برابر با ۱ فوريه ۲۰۱٣
کميته بين المللي عليه سنگسار از زندانياني که با بجان خريدن مشکلات فراوان با ما تماس گرفته اند٬ تشکر ميکند و از همگان دعوت ميکند براي آزادي سکينه محمدي آشتياني و وکيل او جاويد هوتن کيان و همه زندانيان سياسي از زندان تبريز و زندانهاي ايران تلاش کنند. . از همه رسانه ها و مردم منزجر از سنگسارکه در سطح جهان کمک کردند که دنيا را بر عليه حکومت اسلامي سنگسار بسيج کنيم دعوت ميکنيم که در پخش اين خبر و اين نامه بهر طريق ممکن بکوشند.
کميته بين المللي عليه سنگسار خواهان آزادي فوري جاويد هوتن کيان و سکينه محمدي آشتياني است.
کميته بين المللي عليه سنگسار
۱ فوريه ۲۰۱٣

نقل از ایمیل ناشناس و کنترل این نامه با سایت دوست ارجمندمان خانم مینا احدی

درباره نویسنده

پست های مرتبط