عاشیق امراه و عاشیق کماندار؛ هوا – شاهسونی

پایگاه خبری آذربایجان : گرجستان عاشیقلاری ، شادروان عاشیق امراه و عاشیق کماندار

هوا – شاهسونی

ASHIQ AMRAH ve ASHIQ KAMANDAR-SHAHSEVENI

 

 

درباره نویسنده

پست های مرتبط